Kanker en verzekeren


Voor mensen die langer dan vijf jaar geleden behandeld zijn voor kanker, is het moeilijk om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Moeilijk… maar niet onmogelijk, mits je op tijd begint en je goed geïnformeerd bent. Het aanvragen duurt vaak langer, ongeveer vier tot zes weken, omdat de verzekeraar aanvullende medische informatie opvraagt bij je dokter. Je bent dus eigenlijk al te laat wanneer je de overlijdensrisicoverzekering pas aanvraagt als je je droomhuis al gevonden hebt.

Wanneer een verzekeraar je afwijst (maar ook als acceptatie mogelijk is met een premieverhoging ), loont het toch om te blijven zoeken. De acceptatierichtlijnen verschillen per verzekeraar. Je kan van tevoren niet zien, waar de verzekeraar de grens trekt tussen afwijzing, acceptatie of de mate van verhoging van de premie. Het is belangrijk dat je daarom op tijd begint en meerdere lijnen uitzet.

De makkelijkste manier is gebruik maken van de maatwerkroute. Je aanvraag wordt dan bij meerdere verzekeraars voorgelegd waardoor je premieverschillen ziet en je kansen vergroot. Je kunt daarnaast ook terecht bij ICZ, het intermediair voor chronisch zieken. ICZ onderzoekt de opties en indien mogelijk, krijg je een verzekeringsvoorstel. Wanneer je toch zelf op zoek gaat naar een levensverzekering, let dan goed op je blokkeringsrecht.

Goed verzekeren loont de moeite

Kanker en verzekeren

Tips voor zelf doen


Een aantal tips voor het afsluiten van een Overlijdens Risico Verzekering (hierna ORV). Als je langer dan 5 jaar geleden de diagnose kanker hebt gehad en je prognoses goed zijn, is het vaak wel mogelijk om een ORV af te sluiten.

De premie zal wel hoger zijn vergeleken met gezonde mensen en niet alle verzekeraars zullen je accepteren. Neem daarom voldoende tijd om te zoeken naar een goede ORV en wacht niet tot je je droomhuis hebt gevonden. Kijk ook bij meest gestelde vragen, tegenwoordig is het voor veel hypotheken geen verplichting meer om een ORV af te sluiten.

Maatwerkroute


Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten als u kanker hebt gehad, is lastig. Veel verzekeraars accepteren (ex)kankerpatiënten niet als klant, of alleen tegen een veel hogere premie. Volgens NFK en Independer kan dat anders. Daarom is de Overlijdensrisicoverzekering Op Maat ontwikkeld.

Hiermee kunnen ook mensen die kanker hebben gehad, een goede overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Via de website van Independer kun je je hiervoor aanmelden en een overlijdensrisicoverzekering afsluiten.Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief

FAQ & Belangenbehartiging

Jochem

Is de behandeling voor kanker langer dan 5 jaar geleden afgerond en zijn de prognoses goed? Dan hebt u een goede kans om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten gekoppeld aan een hypotheek. Begin op tijd en informeer uzelf goed.

Nee, meestal wel maar niet altijd. Dit hangt af van de hypotheekvoorwaarden van de hypotheekverstrekker, de hoogte van het te lenen bedrag t.o.v. de waarde van uw woning en of u een hypotheek afsluit met Nationale Hypotheek Garantie. Ook als het niet verplicht is kan het natuurlijk wel verstandig zijn om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Levensverzekering is een verzamelnaam voor verschillende verzekeringen die te maken hebben met het verloop en het einde van jouw leven. De overlijdensrisicoverzekering is een vorm van een levensverzekering. Deze keert bij overlijden een bedrag uit waarmee u in één keer een (groot) deel van uw hypotheekschuld kunt aflossen.

Nee, dit is alleen verplicht als de hypotheek meer dan 80% van de waarde van uw woning bedraagt en is altijd afhankelijk van de voorwaarden van uw hypotheekverstrekker.

Nee, dit is meestal niet nodig. Wilt u bijvoorbeeld een hypotheek met NHG Dan stelt NHG als voorwaarde dat het gedeelte van de hypotheek dat boven 80 % van de marktwaarde van de woning uit komt, wordt afgedekt met deze verzekering.

Bij hypotheken zonder NHG verschilt deze grens per geldverstrekker (bijvoorbeeld het deel boven 50 % of 60 %). Uw hypotheekadviseur kan adviseren om een hoger verzekerd bedrag te nemen dan de geldverstrekker eist. Dit vermindert namelijk de financiële druk op uw nabestaanden.

Voorbeeld eis overlijdensrisicodekking NHG
U koopt een woning voor € 200.000 en de waarde van de woning is ook € 200.000.
De minimale overlijdensrisicodekking is dan € 40.000.

Hypotheek € 200.000
80% van € 200.000 € 160.000 -/-
Verplichte dekking van NHG € 40.000

Nee, dit is niet verplicht. De hypotheekverstrekker mag je dit ook niet verplichten want dat is koppelverkoop en dat is verboden.

De polisvoorwaarden zijn beschikbaar op de website van de verzekeraar. Vanaf 1 januari 2017 moet elke verzekeraar de verzekeringskaart publiceren op zijn website. De digitale verzekeringskaart is een eenvoudige, visuele vertaling van de polisvoorwaarden. U kunt daarmee in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie van een specifiek verzekeringsproduct zien. Het gaat daarbij niet alleen om wat er vergoed wordt, maar ook om de belangrijkste uitsluitingen en andere relevante informatie. U kunt als consument dan beter beoordelen of een bepaald soort verzekering toegevoegde waarde biedt.

Nee, dit hoeft niet altijd. Bij een aanvraag voor een verzekerd bedrag onder de € 268.125 hoeft u een verzekeraar niet te vertellen wat het resultaat was van een erfelijkheidsonderzoek bij uzelf of familieleden. In Nederland mag een verzekeraar u niet vragen om zo’n onderzoek te ondergaan voor het afsluiten van een verzekering. Als u al gezondheidsklachten heeft, dient u dit wel te vermelden. Preventieve operaties en controles, zoals een preventieve borstverwijdering of een preventieve coloscopie, hoeft u ook niet meer te vermelden.


Gezondheid en verklaringen

De verzekeringsmaatschappij waarbij de overlijdensrisicoverzekering wordt ondergebracht probeert in te schatten of er een hoger dan gemiddeld overlijdensrisico voor u geldt.

Sommige tussenpersonen gebruiken nog oude formulieren, in plaats van de nieuwe formulieren die de verzekeraars hebben gemaakt. De oude formulieren kunnen zowel ongunstiger als gunstiger zijn voor de klant. In het geval van erfelijkheid zijn ze vaak (maar niet altijd) ongunstiger. Vergelijk uw formulier ‘Gezondheidsverklaring’ en aanvraagformulier ‘Levensverzekering/arbeidsongeschiktheidsverzekering’ daarom met de formulieren van het Verbond van Verzekeraars. De gezondheidsvragenlijst geldt voor levensverzekeringen (zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering) van € 268.125 of minder. Een verzekeraar mag niet meer vragen stellen dan in deze vragenlijst zijn opgenomen, minder vragen mag wel. Sinds 1 januari 2012 mogen levensverzekeraars niet meer vragen naar de ziektegeschiedenis van familieleden. Als dit toch gebeurt, hoeft u geen antwoord te geven. Boven de vragengrens met de verzekeraar een medische keuring doen.

Een gezondheidsverklaring vult u zelf in. Er worden algemene vragen gesteld over uw gezondheid. In een gezondheidsverklaring mogen geen vragen worden gesteld over ziektes of aandoeningen in uw familie en over erfelijkheidsonderzoek. Vergelijk de gezondheidsverklaring die u van de verzekeraar krijgt daarom altijd met het ‘formulier gezondheidsverklaring’ van het Verbond van Verzekeraars: via de zoekterm ‘medische keuring’. Dan weet u meteen of de verzekeraar de juiste vragen stelt. 

Een medische keuring wordt gedaan door een onafhankelijk arts, als aanvulling op de gezondheidsverklaring of als het verzekerde bedrag boven de vragengrens ligt. Voor de keuring moet de verzekeraar u vertellen welke arts de keuring zal uitvoeren en wat deze precies gaat doen. U mag zelf ook een arts uitzoeken, voorwaarde is wel dat het niet uw eigen (huis) arts mag zijn. Als je een eigen arts inschakelt dan moet deze zich wel goed informeren over de inhoudelijke eisen die de verzekeraar aan de keuring stelt. De hoogte van het te verzekeren bedrag bepaalt vaak welke aanvullende vragen worden gesteld en waar op gekeurd wordt. 

De verzekeraar zal met een medische machtiging van u gerichte aanvullende informatie opvragen bij de behandelende artsen. Het gaat om antwoord op vragen als: wat was de diagnose, welk stadium betrof de ziekte, welke behandelingen zijn ingezet met welk resultaat, hoe was het beloop en wanneer was de laatste controle. Dit is nog geen medische keuring maar een aanvulling op de gezondheidsverklaring. Dit traject duurt vaak lang, het is aan te raden om zelf je behandelend arts te waarschuwen dat er vanuit de verzekeraar aanvullende vragen gesteld gaan worden.

Bij het beoordelen van de aanvraag is de verzekeraar aan regels gebonden. Die regels staan in de Wet op de Medische Keuringen en het Protocol verzekeringskeuringen (vooral in hoofdstuk 6: het moratorium erfelijkheidsonderzoek).

Verzekeraars mogen niet zomaar iemand keuren. Ook mogen ze niet alles vragen. Bijvoorbeeld omdat sommige zaken privacygevoelig zijn. Verder moeten de vragen en de medische keuring zo gericht mogelijk zijn. De verzekeraar mag u niet onderzoeken op iets wat voor de beoordeling van het risico niet nodig is. Deze regels of ‘beperkingen’ staan in de Wet op de medische keuringen

Die beperkingen gelden voor verzekeringen onder een bepaald bedrag. Dat bedrag noemen we ‘de vragengrens’. Er zijn twee vragengrenzen:

  • Voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: het totaal verzekerde bedrag per jaar.
  • Voor levensverzekeringen: het totaal verzekerde bedrag aan levensverzekeringen over een periode van drie jaar. 
De vragengrens wordt om de drie jaar aangepast en is per 1 januari 2016:

  • Voor levensverzekeringen: 268.125 euro
  • Voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid: 38.877 euro
  • Voor de volgende jaren van arbeidsongeschiktheid: 26.026 euro
Verzekeraars eisen een gezondheidsverklaring. En boven een bepaald verzekerd bedrag, meestal € 268.125, een medische keuring. Wilt u meer weten over de vragengrens, lees dan de veel gestelde vragen bij mensen met een verhoogd risico op kanker als gevolg van erfelijkheid.

Als u verzwijgt dat u kanker of een andere ziekte of aandoening heeft (gehad), kan dit betekenen dat de verzekeraar niets uitkeert na uw overlijden. Zo kunnen nabestaanden onverwacht in financiële problemen komen. 

Nee, een verzekeraar kan alleen medische informatie opvragen bij uw huisarts of behandelend arts, als u daarvoor schriftelijke toestemming hebt gegeven. Geef de verzekeraar alleen toestemming voor informatie over de aandoening waarover hij meer wil weten. Noteer dit op de volmacht die u geeft. Voorkom zo dat uw gehele medische dossier in handen van de verzekeraar valt. 

Een verzekeraar mag de informatie die u geeft alleen gebruiken voor die specifieke aanvraag. Als u bij dezelfde verzekeraar andere verzekeringen hebt of wilt aanvragen, mag die informatie daarvoor niet gebruikt worden. Ook mag uw informatie nooit gebruikt worden voor uw familieleden en andersom. De verzekeraar met de informatie wel gebruiken voor de aanvraag van een andere ORV bij dezelfde verzekeraar.

Verzekeraars moeten u informeren hoe ze omgaan met uw gegevens en voor welke doelen ze die gegevens gebruiken. Uw gegevens mogen bovendien maar een bepaalde periode bewaard worden. Meer hierover vindt u op www.vanatotzekerheid.nl/

De vragenlijst wordt eerst bekeken door een medisch adviseur. Die adviseert de verzekeraar of er sprake is van een hoger overlijdensrisico dan gemiddeld. Vervolgens besluit de verzekeraar of u onder de algemene voorwaarden verzekerd kan worden of onder andere voorwaarden zoals een premieverhoging.

U heeft het recht om als eerste te horen wat de uitkomst is van de medische keuring. Dit heet het ’recht op eerste kennisneming’. Wilt u gebruikmaken van dit recht dan moet u dat bij je aanvraag melden.

Ja, u mag gebruikmaken van het blokkeringsrecht. Hiermee mag u de keuringsarts verbieden het rapport aan de verzekeraar door te sturen. Op deze manier kunt u een afwijzing voorkomen. U kunt dan de aanvraag intrekken en een nieuwe aanvraag indienen bij een andere verzekeraar. Dit is heel belangrijk, omdat u bij het aanvragen van andere verzekeringen in de problemen kunt komen. Want verzekeraars vragen u altijd of u wel eens bent afgewezen voor een verzekering. Die vraag moet u eerlijk beantwoorden. Bent u al een keer afgewezen dan is de kans groter dat een andere verzekeraar dat ook doet.

Ja, bij een voorstel tot premieverhoging of afwijzing als gevolg van een afwijkend medisch advies is de medisch adviseur verplicht om de reden schriftelijk aan u uit te leggen in duidelijke en begrijpelijke taal. Vraag eventueel om herziening van dit besluit en lever daar aanvullende argumenten voor aan (u bent bijvoorbeeld preventief geopereerd). Als u preventief bent geopereerd en er zijn geen kwaadaardige cellen gevonden, is een levensverzekering tegen normale premie en voorwaarden mogelijk.

U heeft een paar mogelijkheden, maar de belangrijkste tip is: begin op tijd. Regel eerst de hypotheek en ORV en ga daarna op zoek naar uw droomhuis. En lees de tips verder op deze website.

Maatwerkroute van Independer
Independer biedt in samenwerking met de NFK sinds 2015 maatwerkroutes aan voor ex-kankerpatiënten die een overlijdensrisicoverzekering / levensverzekering willen afsluiten. Misschien biedt dat nog mogelijkheden.

ICZ, de intermediair voor chronisch zieken
ICZ, de intermediair voor chronisch zieken onderzoekt voor u de opties en indien mogelijk, krijgt u een verzekeringsvoorstel. 

Zelf shoppen en tussenpersoon attenderen op herverzekeraar de Hoop.
De Hoop is een herverzekeraar gespecialiseerd in moeilijk verzekerbare risiso’s. Zij accepteren vaker mensen met kanker maar zijn niet goedkoop. Je kunt niet zelf een verzekering aanvragen bij De Hoop, dit moet je via een tussenpersoon regelen: Klik hier voor De Hoop

Henk

Heeft u al een overlijdensrisicoverzekering afgesloten toen u nog geen kanker had, maar wilt u wel verhuizen? Zorg dan dat u uw ORV meeneemt naar de volgende hypotheek mits de looptijd dit toelaat en informeer uzelf goed. We raden u aan om advies van een hypotheek adviseur in te winnen.

Ja, dat is meestal mogelijk.
Hoe makkelijk dit gaat hangt o.a. af van het soort ORV dat u heeft afgesloten. Heeft u een zuivere ORV (een die niet gekoppeld is aan een spaarproduct) dan kunt u deze, nadat de verpanding aan de oude hypotheek opgeheven is, verpanden aan de nieuwe geldverstrekker. Als je ORV bijna afloopt en je wil deze verlengen, dan moet je helaas medische vragen beantwoorden.

Als u een levenhypotheek heeft (combinatieverzekering van ORV en spaarproduct om de hypotheek af te lossen bij leven), kan het lastiger zijn. Dan moet u advies inwinnen bij de hypotheekverstrekker. In veel gevallen moet u dan het hele pakket meenemen naar de nieuwe geldverstrekker.

Let op, u hoeft gedurende de looptijd van de ORV niet te zeggen dat u inmiddels kanker hebt gekregen! Het loont de moeite om te zorgen dat u de ORV mee kunt nemen.

Bij verpanding van een overlijdensrisicoverzekering worden de rechten uit de polis overgedragen aan de geldverstrekker. Wanneer de polis tot uitkering komt bij overlijden, wordt met de uitkering de hypotheek geheel of gedeeltelijk afgelost. Door ondertekening van de hypotheekakte (met daarin meestal een clausule over verpanding) of een aparte zogenoemde pandakte geeft u toestemming voor de verpanding. Aan de hand van de akte zal de betrokken verzekeringsmaatschappij de verpanding vastleggen in de polis. 

Veel hypotheekverstrekkers bieden de mogelijkheid om uw hypotheek mee te nemen naar een volgende woning. Dat is met name aantrekkelijk als u voor langere tijd een laag rentepercentage heeft afgesproken of vanwege de hypotheekvorm, zoals een (bank)spaarhypotheek met daarbij een overlijdensrisicoverzekering.

U hoeft dan geen nieuwe ORV af te sluiten, want de oude ORV blijft van toepassing gedurende de resterende looptijd van uw ORV . Gedurende de looptijd van de ORV hoeft u namelijk niet te zeggen dat u inmiddels kanker hebt.

Sandra

Als u geen kanker heeft en geen gezondheidsklachten maar wel een verhoogd risico dat u kanker krijgt als gevolg van erfelijkheid of dat kanker vaak voorkomt in de familie dan is er geen enkel probleem voor het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering onder de vragengrens 268.125 euro. Wilt u persoonlijk advies ga dan naar www.oncogen.nl

Met ingang van 1 januari 2017 is het nieuwe model gezondheidsverklaring van kracht. Daar staat expliciet in vermeld dat u preventieve operaties vanwege een erfelijke belasting niet hoeft op te geven (mits u nog geen klachten heeft die met de erfelijke belasting te maken hebben). Dit geldt dus ook voor het preventief verwijderen van borsten bij erfelijk verhoogd risico op borstkanker. Het nieuwe model vindt u hier. Lees de toelichting hier.

De verzekeraar mag vragen stellen over uw gezondheid. De vragen die deze mag stellen is afhankelijk van het verzekerde bedrag. Onder de vragengrens mogen geen vragen gesteld worden over erfelijke aanleg.

De vragengrens wordt door veel verzekeraars hoger gesteld dan het wettelijke bedrag. Het is de moeite waard om uit te zoeken welke grens de verschillende verzekeraars hanteren.

De vragengrens lijkt laag als u dit vergelijkt met de aanschafwaarde van een huis. Echter de hoogte van een overlijdensriscoverzekering voor een hypotheek hoeft niet het hele aankoopbedrag te dekken. De waarde van uw huis is de zekerstelling voor de bank. Een levensverzekering geldt ter dekking van het verschil tussen de executiewaarde van uw huis en de vrije marktwaarde waarvoor u het koopt. Ook bij gezamenlijke aankoop van een huis door tweeverdieners kan de vragengrens al wel voldoende dekking zijn en kunt u dus het beantwoorden van vragen over erfelijkheid vermijden door onder de vragengrens te blijven.

De regels voor onder de vragengrens zijn dan van toepassing.

Er mogen in de gezondheidsverklaring geen vragen over erfelijkheid aan u of familieleden worden gesteld. Er mag dus ook niet gevraagd worden of u erfelijkheidsonderzoek hebt laten doen. Er mag niet worden gevraagd naar kanker in uw familie, naar preventief onderzoek of periodieke controles om kanker vroegtijdig te ontdekken (onder familie wordt verstaan directe familie zoals ouders, kinderen, broers en zussen). 

Als u al klachten hebt die horen bij die erfelijke aandoening, dan moet u die wel melden. Ook preventief medicijngebruik moet worden gemeld net als preventieve operaties (geneesmiddelen en operaties moeten altijd worden gemeld). De verzekeraar mag vragen om een extra medisch onderzoek of een medische keuring. Dit is alleen toegestaan als de keuring of onderzoek betrekking heeft op klachten, afwijkingen, ziekten of aandoeningen die door de klant in de gezondheidsverklaring zijn gemeld.

De resultaten van erfelijkheidsonderzoek van u en familieleden moeten worden gemeld als de verzekeraar daar naar vraagt. Bestaande gezondheidsklachten die horen bij die erfelijke aandoening waarvoor men zich heeft laten testen, moeten ook worden gemeld. De verzekeringsmaatschappij mag u dan ook vragen naar de gezondheid van uw familieleden en/of naar de oorzaak van overlijden van familieleden (onder familie wordt verstaan: directe familie zoals ouders, kinderen, broers en zussen). Ook mag de verzekeraar vragen om een extra medisch onderzoek of een medische keuring. Deze mag alleen betrekking hebben op klachten, afwijkingen, ziekten of aandoeningen die door de klant in de gezondheidsverklaring zijn gemeld.

De verzekeraar mag u niet vragen om een erfelijkheidsonderzoek voor de verzekering te laten uitvoeren. Daarnaast mag de verzekeraar geen gegevens van andere soorten verzekeringen gebruiken zonder uw toestemming (dus geen zorgverzekeringsgegevens gebruiken voor een levensverzekering).

Nee, dit hoeft niet altijd. Bij een aanvraag voor een verzekerd bedrag onder de € 268.125 hoeft u een verzekeraar niet te vertellen wat het resultaat was van een erfelijkheidsonderzoek bij uzelf of familieleden. In Nederland mag een verzekeraar u niet vragen om zo’n onderzoek te ondergaan voor het afsluiten van een verzekering. Als u al gezondheidsklachten heeft, dient u dit wel te vermelden. Preventieve operaties en controles, zoals een preventieve borstverwijdering of een preventieve coloscopie, hoeft u ook niet meer te vermelden.

Alleen als uw specialist de symptomen ziet als duidelijke kenmerken van de erfelijke ziekte, moet u deze symptomen melden aan de verzekeraar. Ook als u verder nog geen klachten hebt. Overleg dit met uw specialist.


Gezondheid en verklaringen

De verzekeringsmaatschappij waarbij de overlijdensrisicoverzekering wordt ondergebracht probeert in te schatten of er een hoger dan gemiddeld overlijdensrisico voor je geldt.

Sommige tussenpersonen gebruiken nog oude formulieren, in plaats van de nieuwe formulieren die de verzekeraars hebben gemaakt. De oude formulieren kunnen zowel ongunstiger als gunstiger zijn voor de klant. In het geval van erfelijkheid zijn ze vaak (maar niet altijd) ongunstiger. Vergelijk jouw formulier ‘Gezondheidsverklaring’ en aanvraagformulier ‘Levensverzekering/arbeidsongeschiktheidsverzekering’ daarom met de formulieren van het Verbond van Verzekeraars. De gezondheidsvragenlijst geldt voor levensverzekeringen (zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering) van € 268.125,-- of minder. Een verzekeraar mag niet meer vragen stellen dan in deze vragenlijst zijn opgenomen, minder vragen mag wel. Sinds 1 januari 2012 mogen levensverzekeraars niet meer vragen naar de ziektegeschiedenis van familieleden. Als dit toch gebeurt, hoef je geen antwoord te geven. Boven de vragengrens met de verzekeraar een medische keuring doen.

Verzekeraars mogen niet zomaar iemand keuren. Ook mogen ze niet alles vragen. Bijvoorbeeld omdat sommige zaken privacygevoelig zijn. Verder moeten de vragen en de medische keuring zo gericht mogelijk zijn. De verzekeraar mag je niet onderzoeken op iets wat voor de beoordeling van het risico niet nodig is. Deze regels of ‘beperkingen’ staan in de Wet op de medische keuringen

Die beperkingen gelden voor verzekeringen onder een bepaald bedrag. Dat bedrag noemen we ‘de vragengrens’. Er zijn twee vragengrenzen:

  • Voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: het totaal verzekerde bedrag per jaar.
  • Voor levensverzekeringen: het totaal verzekerde bedrag aan levensverzekeringen.
De vragengrens wordt om de drie jaar aangepast en is per 1 januari 2016:

  • Voor levensverzekeringen: 268.125 euro
  • Voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid: 38.877 euro
  • Voor de volgende jaren van arbeidsongeschiktheid: 26.026 euro
Verzekeraars eisen een gezondheidsverklaring. En boven een bepaald verzekerd bedrag, meestal € 268.125, een medische keuring. Wil je meer weten over de vragengrens, lees dan de veel gestelde vragen bij mensen met een verhoogd risico op kanker als gevolg van erfelijkheid.

Betty

Bent u nog in behandeling of zijn de prognoses onzeker of niet goed (is de kans groot dat u komt te overlijden aan de kanker) en u hebt nog geen overlijdensrisicoverzekering, dan is de kans erg klein dat u er een kunt af sluiten.

Nee, in dit stadium heeft het geen zin om het aanvraagtraject te starten. De reden is dat de definitieve uitkomst van de behandeling nog niet vast staat. Gelukkig gaat de medische wetenschap sterk vooruit en kunnen steeds meer mensen genezen van kanker. Echter, iedereen is verschillend, hierdoor weten we dat mensen verschillend op behandelingen reageren. Er worden percentages genoemd over de genezingskans, maar dat zijn gemiddelden. Dit geeft een houvast, maar dat is niet definitief en hoeft niet op uw situatie van toepassing te zijn. Wilt u toch proberen om een ORV aan te vragen, lees dan de meest gestelde vragen en antwoorden voor (ex)kankerpatiënten met een goede prognose of waarvan het meer dan 5 jaar is geleden dat de behandeling is afgerond.

Meldpunt

Kansen vergroten voor kankerpatiënten op een Overlijdens Risico Verzekering

NFK behartigt de belangen van kankerpatiënten. Zo zetten we ons ook achter de schermen in om de kansen op een Overlijdens Risico Verzekering (hierna ORV) voor (ex)kankerpatiënten te vergroten. We trekken hierin samen op met andere organisaties zoals Independer, Cunningham Lindsey, Verbond van Verzekeraars en IKNL.

Naast betere voorlichting willen we de volgende drie doelen bereiken:

1

De vraag "Bent u al eens geweigerd door een verzekeraar"

moet van de gezondheidsverklaring verwijderd worden. De weigering hangt van zo veel factoren af, dat deze vraag niets toevoegt, maar wel de kansen voor kankerpatiënten verkleint.
2

Vergroten transparantie

door meer verzekeraars bij de maatwerkroute te betrekken (dat geeft beter inzicht in premieverschillen) en anderzijds door politieke lobby in Den Haag om het gebrek aan transparantie over acceptatie en premieverschillen voor kankerpatiënten hoger op de agenda te krijgen.
3

Nieuw predictiemodel voor

borstkankerpatiënten. Samen met het Verbond van Verzekeraars heeft NFK IKNL de opdracht gegeven om een nieuw predictiemodel voor borstkankerpatiënten te ontwikkelen. Dit model wordt begin 2017 verwacht. Als dit model goed werkt, kan het geïmplementeerd worden en kunnen er ook nieuwe predictiemodellen voor bijvoorbeeld Melanoom, Zaadbalkanker en bloedkankers komen.