Maatwerkroute


Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten als u kanker hebt gehad, is lastig. Veel verzekeraars accepteren (ex)kankerpatiënten niet als klant, of alleen tegen een veel hogere premie. Volgens NFK en Independer kan dat anders. Daarom is de Overlijdensrisicoverzekering Op Maat ontwikkeld.

Hiermee kunnen ook mensen die kanker hebben gehad, een goede overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Via de website van Independer kunt u zich hiervoor aanmelden en een overlijdensrisicoverzekering afsluiten.
Mensen met kanker krijgen vanwege hun gezondheid vaak te maken met flinke premieverhogingen of zelfs afwijzingen en lange doorlooptijden. NFK merkt dat kankerpatiënten behoefte hebben aan een eerlijke vergelijking van premies en voorwaarden van overlijdensrisicoverzekeringen, gebaseerd op hun gezondheid.

Independer helpt consumenten bij het afsluiten van een verzekering met gunstige voorwaarden en een gunstige premie. Voor mensen met kanker heeft Independer de Overlijdensrisicoverzekering Op Maat geïntroduceerd. Via Overlijdensrisicoverzekering Op Maat kunnen mensen met kanker een eerlijke vergelijking maken, met premies gebaseerd op hun gezondheid. Deze overlijdensrisicoverzekering is bij Independer af te sluiten.

Bij een normale aanvraag ziet u premies die bedoeld zijn voor gezonde mensen. Mensen met kanker krijgen heel vaak te maken met een premieverhoging. Deze premieverhoging ziet u bij een normale aanvraag pas nadat uw aanvraagproces bij de verzekeraar is afgerond, dit kan zomaar vier tot zes weken duren. Met Overlijdensrisicoverzekering Op Maat laat Independer een klant met kanker eerst medisch beoordelen. Aan de hand van deze beoordeling geven meerdere verzekeraars een premie af. Op basis van deze premies kunt u een eerlijke vergelijking maken en kiezen voor de meest gunstige verzekering.

Independer is in haar bedrijfsvoering onafhankelijk en handelt objectief. Het belang van de klant staat bij Independer voorop. Financieel is Independer niet geheel onafhankelijk; Achmea is voor 77% aandeelhouder. Dit heeft echter geen invloed op de bedrijfsvoering. In Overlijdensrisicoverzekering op Maat werkt Independer bovendien samen met meer dan negen verschillende verzekeraars.

Voor de dienstverlening en het afsluiten van de verzekering via de diabetesroute vraagt Independer een vergoeding van € 295. Let op: Deze betaalt u alleen als u de verzekering ook echt afsluit (no cure no pay!). De vergoeding is hoger dan de standaard door Independer gevraagde vergoeding van € 195. De dienstverlening binnen de overlijdensrisico op maat route is ook een stuk uitgebreider.

Ja, een uitsluiting is mogelijk. In een enkel geval kan een klant op medische gronden worden afgewezen.

De premie is gebaseerd op onder meer de leeftijd van de verzekerde, het bedrag dat wordt verzekerd, hoe lang de verzekering loopt, de gezondheid van de verzekerde en in sommige gevallen de postcode van de verzekerde.

Independer vraagt minimaal 8 verzekeraars om een premie af te geven. De kans op afwijzen is daarom heel klein. Maar ook Independer kan geen garantie geven. In een enkel geval kan de klant door alle verzekeraars worden afgewezen. Als dit gebeurt, is de kans groot dat de klant bij geen enkele verzekeraar terecht kan. Via ICZ of via een tussenpersoon bij een herverzekeraar een aanvraag, doen is een alternatief, kijk hiervoor bij tips als u zelf aan de slag wil.

Het hele traject duurt gemiddeld zo’n drie tot vier weken. Heeft u haast met uw aanvraag? Dan zijn er mogelijkheden om dit traject te versnellen. Dit kun je met Independer bespreken

Dit verschilt per aanvraag. Omdat u kunt kiezen uit het aanbod van 8 verzekeraars, kunt u de meest gunstige verzekering uitkiezen.

De premie is het bedrag dat de klant aan de verzekeraar betaalt om verzekerd te zijn. De premies bij de verzekeraars kunnen fors verschillen. Dit komt mede omdat de verzekeraars de risico’s van een verzekering verschillend inschatten.

Mensen met kanker krijgen heel vaak te maken met een premieverhoging. Deze premieverhoging ziet u bij een normale aanvraag pas nadat je aanvraagproces bij de verzekeraar is afgerond, dit kan zomaar 4 tot 6 weken duren. Independer vraagt op basis van jouw gezondheid premies op bij meerdere verzekeraars. Dit zijn de premies dieje écht gaat betalen als je de verzekering afsluit. Daarom worden dit eerlijke premies genoemd.

De winsten bij verzekeraars staan zwaar onder druk. Mede daarom proberen verzekeraars processen zo veel mogelijk digitaal te maken. Dit bespaart namelijk kosten. Het proces voor Overlijdensrisicoverzekering Op Maat is niet digitaal. Niet alle verzekeraars zijn bereid om, naast hun digitale processen, een ander proces te creëren. Achter de schermen voert NFK samen met Independer een lobby om zo veel mogelijk verzekeraars mee te laten doen met de maatwerkroute.

Uw huidige verzekering moet u zelf opzeggen. Doe dit pas als u geaccepteerd bent door uw nieuwe verzekeraar. Independer kan wel helpen bij het opzeggen, bijvoorbeeld met een opzegbrief die Independer beschikbaar heeft.

Het afsluiten van de nieuwe verzekering kost € 265.

Independer is een bemiddelaar en geen adviseur/financieel planner. Heeft u behoefte aan een uitgebreid advies? Maak dan een afspraak met uw (hypotheek)adviseur of financieel planner. De verzekering kan vervolgens wel prima via de Overlijdensrisicoverzekering Op Maat afgesloten worden.

De persoonsgegevens worden niet door gegeven aan de verzekeraars en blijven bij Independer.